Search results

 1. VANKOVÁ, Mária. Merchandising - jeho uplatnenie vo vybranej predajni : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 64 s.
  book

  book

 2. SIVČÁKOVÁ, Lucia. Branding a jeho význam v marketingovej stratégii firmy : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 69 s.
  book

  book

 3. ZACHOVÁ, Dominika. Využitie mobilných aplikácií v mieste predaja : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 63 s.
  book

  book

 4. ZAHRADSKÁ, Lýdia. Firemná filantropia ako súčasť spoločenskej zodpovednosti firiem : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 59 s.
  book

  book

 5. BENČ, Peter. Online marketing vo firme Refresher, s.r.o : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 81 s.
  book

  book

 6. TRIZULIAKOVÁ, Erika. Návrh mediálneho plánu vybranej značky : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 62 s.
  book

  book

 7. KOCÁKOVÁ, Petra. Úloha marketingu v rozvoji mesta Skalica : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 67 s.
  book

  book

 8. VECKOVÁ, Linda. Marketingová stratégia vybraného produktu : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2018. 54 s.
  book

  book

 9. ŠARIŠSKÁ, Iveta. Event marketing - jeho uplatnenie v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2017. 75 s.
  book

  book

 10. FLOREKOVÁ, Lucia. Zisťovanie postojov spotrebiteľov k Out of Home reklame : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Loydlová. Bratislava, 2017. 70 s.
  book

  book