Search results

 1. KLEPOCHOVÁ, Dagmar - KORČOKOVÁ, Marína - LOYDLOVÁ, Miroslava. The Impact of Consumer Behavior on Healthy Lifestyle and Disease Prevention. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 124-138. VEGA 1/0339/18.
  article

  article

 2. LOYDLOVÁ, Miroslava. Možnosti etickej regulácie v reklame a ich uplatnenie v praxi. In Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku II : zborník vedeckých prác z projektu VEGA 1/0802/16. - Banská Bystrica : Belianum, 2018. ISBN 978-80-557-1452-3, s. 149-161.
  article

  article

 3. LOYDLOVÁ, Miroslava. Product Placement as an Effective Instrument of Marketing Communication. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 134-142.
  article

  article

 4. LOYDLOVÁ, Miroslava. Sponzoring ako nástroj budovania imidžu podniku a spoločensky zodpovedného podnikania. In Prístupy k obchodným modelom v kontexte udržateľného rozvoja : vedecké state : VEGA 1/0282/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4393-4, s. 35-43.
  article

  article

 5. KITA, Jaroslav et al. Marketing. Recenzovali: Ferdinand Daňo, Róbert Štefko. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 424 s. [28 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-550-7. [Copy count : 26, currently available 8, at library only 3]
  Marketing

  book

 6. Aplikovaný marketing. Milan Oreský a kolektív, editor: Milan Oreský. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 351 s. [23,78 AH]. VEGA 1/0178/14, KEGA 018 EU - 4/2014. ISBN 978-80-8168-382-4.
  Aplikovaný marketing

  book

 7. LOYDLOVÁ, Miroslava. Marketingová komunikáca v kontexte udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpovednosti v podnikaní. In Nástroje marketingovej politiky v udržateľných obchodných modeloch : vedecké state. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4248-7, s. 61-73. VEGA 1/0282/15.
  article

  article

 8. ORESKÝ, Milan et al. Aplikovaný marketing. Recenzovali: Jaroslav Kita, Oľga Drahovská. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 351 s. [23,78 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0178/14, KEGA 018 EU - 4/2014. ISBN 978-80-8168-382-4. [Copy count : 16, currently available 5, at library only 3]
  Aplikovaný marketing

  book

 9. LOYDLOVÁ, Miroslava - ACZEL, Alfonz. Krízová komunikácia v potravinárskom podniku. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2015 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4114-5, s. 235-244 CD-ROM.
  article

  article

 10. KITA, Jaroslav et al. Marketing : praktikum. Recenzentky: Eva Hanuláková, Ľubomíra Strážovská. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 142 s. [6,46 AH]. VEGA 1/0282/15. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/ZJiO4TuOrx> ISBN 978-80-225-4128-2. [Copy count : 12, currently available 7, at library only 3]
  book

  book