Search results

 1. MIHALČOVÁ, Bohuslava - PRUŽINSKÝ, Michal - MIZLA, Martin. Category manažment. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, Košice, 2.7.2018. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4498-6, s. 47-53.
  article

  article

 2. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - STRIČÍK, Michal. Zmena klímy a energetická účinnosť - cieľ stratégie Európa 2020 pre Slovensko. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, Košice, 2.7.2018. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4498-6, s. 17-23. VEGA 1/0582/17.
  article

  article

 3. ALEXY, Július. Postavenie univerzity, vzdelávanie a jej výskum v znalostnej ekonomike. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : "univerzita ako miesto dialógu". Medzinárodná vedecká konferencia. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : "univerzita ako miesto dialógu" : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 29. – 30. apríla 2014 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. ISBN 978-80-561-0151-3, s. 16-20 CD-ROM.
  article

  article