Search results

 1. Management challenges in the 21st century. Conference. Management challenges in the 21st century : conference proceedings : fostering entrepreneurship: small and medium-sized businesses as pillars of economic growth : Bratislava, april 23, 2014 [elektronický zdroj]. Reviewers: Jaroslav Kita, Michal Pružinský, František Kovář. Bratislava : School of Management/Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2014. CD-ROM [320 s.]. VEGA 1/0461/12, VEGA 1/0893/12. ISBN 978-80-89306-24-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013, Košice [elektronický zdroj]. Recenzenti: Michal Pružinský, Mária Antošová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [125 s.]. ISBN 978-80-225-3731-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. SEMAFOR 2011. Medzinárodná vedecká konferencia. SEMAFOR 2011 : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Košice, 6.-7. október 2011 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3264-8. [Copy count : 4, currently available 3, at library only 1]
  electonic book

  electonic book