Search results

 1. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : "univerzita ako miesto dialógu". Medzinárodná vedecká konferencia. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : "univerzita ako miesto dialógu" : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 29. – 30. apríla 2014 v Poprade. Vedeckí redaktori: Štefan Kassay, Michal Pružinský. 1. vyd. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. CD-ROM [904 s.]. GAPF 4/06/2013. ISBN 978-80-561-0151-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : "univerzita ako miesto dialógu"

  electonic book

 2. KOKAVCOVÁ, Dagmar et al. Manažment I : ako plánovať, organizovať a rozhodovať : historické a moderné aspekty manažmentu. Recenzovali: Mária Seková, Michal Pružinský. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 157 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-513-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Manažment I

  book

 3. SEMAFOR 2011. Medzinárodná vedecká konferencia. SEMAFOR 2011 : zborník abstraktov : Košice, 6.-7. október 2011. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. [72] s. ISBN 978-80-225-3262-4. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  electonic book

  electonic book