Search results

 1. MIKLOŠ, Samuel. Vzťahy v distribučnom kanáli : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2019. 51 s.
  book

  book

 2. JUHÁSOVÁ, Jana. Marketingová komunikácia podnikateľského subjektu : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2019. 56 s.
  book

  book

 3. ČOREJOVÁ, Nikola. Zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2019. 79 s.
  book

  book

 4. CIMPRICHOVÁ, Nikola. Ľudské zdroje podniku a ich rozvoj : diplomová práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2019. 63 s.
  book

  book

 5. TRENKLEROVÁ, Jana. Ľudský kapitál podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2019. 80 s.
  book

  book

 6. KLIMKOVÁ, Lucia. Marketingová komunikácia podnikateľského subjektu : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2018. 44 s.
  book

  book

 7. LE QUANGOVÁ, Klaudia. Marketing malého podniku v potravinárskom priemysle : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2018. 56 s.
  book

  book

 8. HREHOVČÍKOVÁ, Silvia. Marketingový mix podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2018. 52 s.
  book

  book

 9. KORBULCOVÁ, Veronika. Riadenie vzťahov so zákazníkom : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2018. 51 s.
  book

  book

 10. GREGOR, Tomáš. Vplyv privátnych značiek obchodných reťazcov na pozíciu a stratégiu potravinárskych podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2018. 42 s.
  book

  book