Search results

 1. CIMPRICHOVÁ, Nikola. Ľudské zdroje podniku a ich rozvoj : diplomová práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2019. 63 s.
  book

  book

 2. ČOREJOVÁ, Nikola. Zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2019. 79 s.
  book

  book

 3. TRENKLEROVÁ, Jana. Ľudský kapitál podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2019. 80 s.
  book

  book

 4. HREHOVČÍKOVÁ, Silvia. Marketingový mix podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2018. 52 s.
  book

  book

 5. KORBULCOVÁ, Veronika. Riadenie vzťahov so zákazníkom : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2018. 51 s.
  book

  book

 6. GREGOR, Tomáš. Vplyv privátnych značiek obchodných reťazcov na pozíciu a stratégiu potravinárskych podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2018. 42 s.
  book

  book

 7. LIBIAKOVÁ, Silvia. Odbytová stratégia vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2017. 74 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. LAZARÁKOVÁ, Paulína. Riadenie vzťahov so zákazníkom : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2017. 51 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. KLIMOVÁ, Gabriela. Podnikanie vo vybranom odvetví spracovateľského priemyslu : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2017. 44 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. SCHLEGELOVÁ, Michaela. Marketing vybraného podniku služieb : diplomová práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2017. 85 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book