Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0014120 xcla^"
  1. HRICOVÁ, Daniela - ANDREJKOVIČ, Marek. Regional Disparities in Terms of GDP Creation: Case Study in the Visegrad Countries. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecký a odborný online časopis zameraný na nové trendy, teoretické a praktické otázky ekonómie a ekonomiky. - Mamer : ISEIA - Medzinárodná slovenská vzdelávacia inštitúcia a asociácia, 2020. ISSN 1336-9105, 2020, roč. 15, č. 1, s. [1-6].
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.