Search results

Records found: 63  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0014120 xknid^"
 1. ZSEBESI, Andrea. Zlepšovanie manažérskych procesov vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 70 s.
  book

  book

 2. TARKOVIČOVÁ, Denisa. Štatistická analýza makroekonomických ukazovateľov Slovenska a ich porovnanie s vybranými európskymi krajinami : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 76 s.
  book

  book

 3. ŠESTÁK, Alexander. Použitie štatistických metód pri optimalizácii skladových zásob vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 55 s.
  book

  book

 4. RAČKOVÁ, Michaela. Štatistická analýza predaja vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 77 s.
  book

  book

 5. KRONOVETTEROVÁ, Zuzana. Zhodnotenie voľných podnikových prostriedkov prostredníctvom finančných investícií : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 93 s.
  book

  book

 6. KOŠČÍK, Dávid. Využitie štatistických metód pri analýze cien automobilov : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 108 s.
  book

  book

 7. STAŠKOVÁ, Jana. Využitie štatistických metód pri analýze stavu ľudských zdrojov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2014. 46 s.
  book

  book

 8. FIĽOVÁ, Lenka. Analýza mobility ľudských zdrojov vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2014. 89 s.
  book

  book

 9. ŠTEFANOVIČ, Maroš. Analýza predajnosti prostredníctvom štatistických metód vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2014. 49 s.
  book

  book

 10. MED, Filip. Analýza miery nezamestnanosti v krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2014. 51 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.