Search results

Records found: 207  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0014120 xpca^"
 1. ROSIČOVÁ, Katarína et al. Regional Mortality by Socioeconomic Factors in Slovakia: A Comparison of 15 Years of Changes. - Registrovaný: Scopus. In International Journal for Equity in Health. - London : BioMed Central. ISSN 1475-9276, 2016, vol. 15, pp. 1-8 online. CZ.1.07/2.3.00/20.0063, Euro-Heathy project no. 643398.
  article

  article

 2. MEHEŠ, Marek - MRÁZ, Tomáš. Zhodnotenie súčasného stavu podnikateľského prostredia na Slovensku. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 39-47 CD-ROM.
  article

  article

 3. MEHEŠ, Marek. Zhodnotenie súčasného stavu rozpočtového hospodárenia SR. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 63 CD-ROM.
  article

  article

 4. ANDREJKOVIČ, Marek - HUDÁK, Matej. Modely posúdenia efektívnosti poistenia voči ostatným spôsobom krytia vzniknutých škôd. In Quality and leading innovation. International scientific [and virtual] conference. Quality and leading innovation : proceedings : international scientific [and virtual] conference : October 5 - 7, 2015, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2015. ISBN 978-617-589-103-2, p. 68-69 CD-ROM. VEGA 1/0519/12. 1/0519/12, VEGA, Poistenie podnikateľských subjektov ako nevyhnutná súčasť strategického riadenia v období dlhovej krízy.
  article

  article

 5. ANDREJKOVIČ, Marek - TARKOVIČOVÁ, Denisa. Tvorba vstupov pre kompozitné indikátory predikcie vývoja HDP. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 12-24 CD-ROM. VEGA 1/0519/12. 1/0519/12, VEGA, Poistenie podnikateľských subjektov ako nevyhnutná súčasť strategického riadenia v období dlhovej krízy.
  article

  article

 6. LACKO, Roman. Implementácia kvantitatívnych metód v podmienkach hospodárskej súťaže. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 56 CD-ROM.
  article

  article

 7. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana. Konštrukcie medziľahlostne autocentrických grafov. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 68 CD-ROM.
  article

  article

 8. ANDREJKOVIČ, Marek. Tvorba indikátorov vývoja ekonomiky Slovenska. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 61 CD-ROM. VEGA 1/0519/12. 1/0519/12, VEGA, Poistenie podnikateľských subjektov ako nevyhnutná súčasť strategického riadenia v období dlhovej krízy.
  article

  article

 9. ANDREJOVSKÝ, Pavol. Hodnotenie kvality vyučovacieho procesu. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 66 CD-ROM.
  article

  article

 10. BOSÁKOVÁ, Lucia et al. Doing Business abroad: Utility Function Model for Country Selection in Preliminary Screening Phase. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Central European Journal of Operations Research. - Heidelberg : Springer. ISSN 1435-246X, 2015, vol. 23, no. 1, pp. 53-68.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.