Search results

Records found: 207  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0014120 xpca^"
 1. ROSIČOVÁ, Katarína et al. Regional Mortality by Socioeconomic Factors in Slovakia: A Comparison of 15 Years of Changes. - Registrovaný: Scopus. In International Journal for Equity in Health. - London : BioMed Central. ISSN 1475-9276, 2016, vol. 15, pp. 1-8 online. CZ.1.07/2.3.00/20.0063, Euro-Heathy project no. 643398.
  article

  article

 2. ANDREJKOVIČ, Marek - TARKOVIČOVÁ, Denisa. Konštrukcia kompozitného indikátora vývoja ekonomiky Slovenskej republiky. In EUKER: European Union Knowledge Economy Review : scientific journal. - Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass, 2015. ISSN 1339-2786, 2015, vol. 3, no. 2, s. 12-20 online. VEGA 1/0519/12 "Poistenie podnikateľských subjektov ako nevyhnutná súčasť strategického riadenia v období dlhovej krízy".
  article

  article

 3. ANDREJKOVIČ, Marek et al. Poistenie podnikateľských subjektov ako nevyhnutná súčasť strategického riadenia v období dlhovej krízy : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0519/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2015. 1. vyd. Košice, 2015. 12 s. VEGA 1/0519/12.
  book

  book

 4. ANDREJKOVIČ, Marek - TARKOVIČOVÁ, Denisa. Indikátory vývoja ekonomiky Slovenskej republiky a krajín V4. In EUKER: European Union Knowledge Economy Review : scientific journal. - Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass, 2015. ISSN 1339-2786, 2015, vol. 3, no. 1, s. 14-23 online.
  article

  article

 5. FERENCZ, Vojtech et al. The Implementation of Knowledge-intensive Services in Drawing out and Bottling of Natural Mineral Water. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2015, vol. 20, no. 2, pp. 125-140 online.
  article

  article

 6. ANDREJKOVIČ, Marek - HUDÁK, Matej. Modely posúdenia efektívnosti poistenia voči ostatným spôsobom krytia vzniknutých škôd. In Quality and leading innovation. International scientific [and virtual] conference. Quality and leading innovation : proceedings : international scientific [and virtual] conference : October 5 - 7, 2015, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2015. ISBN 978-617-589-103-2, p. 68-69 CD-ROM. VEGA 1/0519/12.
  article

  article

 7. HAJDUOVÁ, Zuzana - LACKO, Roman. Six sigma vo výrobnej praxi. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 5-11 CD-ROM.
  article

  article

 8. BESLEROVÁ, Stela. Metódy merania efektívnosti poisťovní. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 48-54 CD-ROM. VEGA 1/0519/12.
  article

  article

 9. ANDREJKOVIČ, Marek - TARKOVIČOVÁ, Denisa. Tvorba vstupov pre kompozitné indikátory predikcie vývoja HDP. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 12-24 CD-ROM. VEGA 1/0519/12.
  article

  article

 10. BESLEROVÁ, Stela. Swapy kreditného zlyhania a finančná kríza. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 64 CD-ROM. VEGA 1/0519/12.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.