Search results

 1. VALENTEOVÁ, Katarína et al. Impact of Institutional Enviroment on the Existence of Fast-Growing Business in Time of Economic Disturbances. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1211-555X, 2018, no. 43, pp. 256-267 online.
  article

  article

 2. ELIAŠOVÁ, Darina et al. Obchodné podnikanie. Recenzovali: Dana Benešová, Adrián Pavlík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 207 s. [15,57 AH]. ISBN 978-80-225-4461-0. [Copy count : 12, currently available 0, at library only 3, Length of Reservation Line 1]
  book

  book

 3. PACHINGEROVÁ, Mária et al. Kontroling podnikov cestovného ruchu. Recenzenti: Anna Michálková, Mária Nedorostová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 295 s. [16,52 AH]. ISBN 978-80-225-4231-9. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 4]
  book

  book

 4. BAŽÓ, Ladislav - VALENTEOVÁ, Katarína. Vybrané formy pomoci malým a stredným podnikateľom na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2015. ISSN 1337-9313, 2015, roč. 7, č. 4, s. 6-20. VEGA 1/0205/14.
  article

  article

 5. VALENTEOVÁ, Katarína - BAŽÓ, Ladislav. High-growth enterprises and policy implications. - Registrovaný: Web of Science. In Enterprise and competitive environment. International conference. Enterprise and competitive environment : 18 Annual international conference March 5-6, 2015 Mendel University in Brno, Czech Republic : conference proceedings. - Brno : Mendel University in Brno, Faculty of business and economics, 2015. ISBN 978-80-7509-342-4, p. 958-966. VEGA 1/0205/14.
  article

  article

 6. BAŽÓ, Ladislav - VALENTEOVÁ, Katarína. Dynamizujúce prvky mladých rýchlo rastúcich podnikov – gaziel a existencia týchto podnikov v Slovenskej republike. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 24-31 CD-ROM. VEGA 1/0205/14.
  article

  article

 7. STRÁŽOVSKÁ, Helena et al. Ekonomické procesy v obchodnom podnikaní. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2015. 420 s. [18,78 AH]. Economics. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/giKFcjAcMJ> ISBN 978-80-89710-15-7. [Copy count : 27, currently available 22, at library only 4]
  book

  book

 8. STAREKOVÁ, Miroslava - VALENTEOVÁ, Katarína. Stimulácia dopytu v cestovnom ruchu za účelom podpory malých a stredných podnikateľov. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2014 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3930-2, s. 200-206 CD-ROM.
  article

  article

 9. VALENTEOVÁ, Katarína. Occurrence of Central European High-Growth Enterprises in Tertiary Sector. - Registrovaný: Web of Science. In Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe. International scientific conference. Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe : the proceedings of the 5th international scientific conference on trade, international business and tourism : 16. - 17. october 2014, Mojmírovce, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2014. ISBN 978-80-225-3994-4, pp. 483-493 CD-ROM.
  article

  article

 10. VALENTEOVÁ, Katarína - STAŇO, Roman. Zdravotne postihnutý klient v cestovnom ruchu. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. 747-758.
  article

  article