Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0016486 xkni^"
 1. KLIMEK, Miroslav. Rozhodovanie o investičnom prístupe v akciovom portfóliu pre vybraný profil investora : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Hajduová. Bratislava, 2020. 118 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. BOBENIČ, Tibor. Determinanty výkonnosti hutníckych podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Hajduová. Bratislava, 2019. 107 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. DLUHOŠ, Martin. Využitie kvantilovej regresie pri modelovaní cien nehnuteľností : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Hajduová. Košice, 2018. 127 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. GÁBOR, Vladimír. Meranie výkonnosti procesov v neziskových organizáciách zameraných na špecifické služby : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Hajduová. Košice, 2015. 113 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. HAJDUOVÁ, Zuzana. Zlepšovanie pomocou six sigma a desing six sigma : habilitačná prednáška : študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 31 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3627-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 6. HAJDUOVÁ, Zuzana. Kvantitatívne metódy zlepšovania integrovaných manažérskych systémov : habilitačná práca. Košice, 2012. 151 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Národná a regionálna ekonomika. Medzinárodná konferencia. Národná a regionálna ekonomika VIII. : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Herľany, 13. - 15. október 2010. Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-553-0517-2. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  electonic book

  electonic book

 8. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika. Workshop. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu) : Košice 12.12.2008. Editori Zuzana Lejková a Tomáš Výrost. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008. CD-ROM. VEGA 1/4604/07. ISBN 978-80-225-2665-4. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  electonic book

  electonic book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.