Search results

Records found: 421  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0016486 xpca^"
 1. MARKOVIČ, Peter et al. Podnikové financie : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzovali: Elena Fetisovová, Magdaléna Kubranová. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. [202 s.] [10,09 AH]. ISBN 978-80-571-0653-1.
  Podnikové financie

  book

 2. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. Editor: Zuzana Hajduová ; recenzenti: Henrieta Pavolová, Katarzyna Hampel. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 147 s. [7,9 AH]. ISBN 978-80-225-5125-0.
  book

  book

 3. BEDNARČÍKOVÁ, Diana - KOCÚROVÁ, Nina - SIRAKOVOVÁ, Eva. Organizácie na podporu záujmu žien v odvetví IT ako nástroj znižovania faktorov rodovej priepasti žien o oblasť IT. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5125-0, s. 5-15. I-23-103-00.
  article

  article

 4. SOĽAVOVÁ, Monika - BOLEK, Vladimír. Udržateľnosť a polygrafický priemysel. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5125-0, s. 16-28. VEGA 1/0662/23.
  article

  article

 5. BEDNÁROVÁ, Veronika. The Choice of Being Acquired for Business Growth and Development of Innovative Companies: Case Studies of Slovak Innovative Companies. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5125-0, s. 29-40. VEGA 1/0006/22.
  article

  article

 6. ČIRČOVÁ, Vanda - STOVÍČEK, Filip - ČERŇANOVÁ, Lucia. Learning in Digital Environment – Competencies (Knowledge, Skill, Attitude). In Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5125-0, s. 41-50. I-23-102-00.
  article

  article

 7. DZILSKÁ, Zuzana. The Impact of COVID-19 on e-Commerce Platforms in Slovakia. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5125-0, s. 51-61. VEGA 1/0110/24.
  article

  article

 8. JAKUBOVÁ, Zuzana. Vplyv nástupníctva na výkonnosť rodinných podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5125-0, s. 62-68.
  article

  article

 9. KALAMEN, Kristián. COVID-19:Examining the Reallocation Shock across Industries. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5125-0, s. 69-76. VEGA 1/0110/24.
  article

  article

 10. KOVÁCS, Jozef. Inovácie, ako determinant pre udržateľnosť rastu malých a stredných na podnikov v teoretickej rovine za roky 2018-2023. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5125-0, s. 77-82.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.