Search results

  1. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Účtovná závierka ako zdroj informácií na predikciu vývoja mikroekonomických subjektov. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 171-174.
    article

    article

  2. RUSŇÁKOVÁ, Lucia. Harmonizácia účtovníctva v oblasti zásob. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2008. ISSN 1336-3514, 2008, roč. 6, č. 2, s. 296-299.
    article

    article