Search results

 1. BLAŠKO, Daniel. Vývoj legislatívy v oblasti účtovníctva v Slovenskej republike od roku 1993 : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Krišková. Bratislava, 2019. 40 s.
  book

  book

 2. BOHÁČ, Dominik. Podstata a význam kalkulačných účtov v účtovníctve podnikateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Šlosárová. Bratislava, 2019. 40 s.
  book

  book

 3. BOHÁČIK, Juraj. Budúcnosť profesie účtovníka : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Srnišová. Bratislava, 2019. 38 s.
  book

  book

 4. ČEPČEKOVÁ, Mária. Majetok a iné aktíva, záväzky a iné pasíva v účtovníctve podnikateľov : bakalárska práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2019. 53 s.
  book

  book

 5. ČERVENÝ, Martin. Náklady podniku. Podstata a členenie nákladov podľa základných kritérií ISO, so zameraním na vybranú prevádzkareň : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2019. 44 s.
  book

  book

 6. DANIELOVÁ, Klára. Cenné papiere ako predmet účtovníctva podľa slovenskej právnej úpravy : bakalárska práca. Školiteľ: Adriana Stanková. Bratislava, 2019. 46 s.
  book

  book

 7. DAŇOVÁ, Katarína. Opravné položky v účtovníctve slovenských podnikateľských subjektov : bakalárska práca. Školiteľ: Marianna Kicová. Bratislava, 2019. 49 s.
  book

  book

 8. DUDOŇ, Samuel. Náklady podniku, ich podstata a členenie v závislosti od objemu výroby (na fixné a variabilné náklady) vo vybranej výrobnej prevádzkarni : bakalárska práca. Školiteľ: Daša Mokošová. Bratislava, 2019. 47 s.
  book

  book

 9. FEDIN, Dmytro. Zásoby vlastnej výroby v účtovníctve vybranej účtovnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Matuský. Bratislava, 2019. 45 s.
  book

  book

 10. FILIPIAKOVÁ, Alexandra. Rastlinná výroba v účtovníctve poľnohospodárskeho podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2019. 56 s.
  book

  book