Search results

 1. HAVRILOVÁ, Michaela. Znalostný manažment : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2011. 40 s.
  book

  book

 2. PAVLENDOVÁ, Lucia. Motivácia a jej vplyv na zvyšovanie výkonnosti v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2010. 41 s.
  article

  article

 3. HUDÁKOVÁ, Mária. Nové trendy v personálnom riadení podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2010. 37 s.
  book

  book

 4. MARCINEKOVÁ, Barbora. Informačné a komunikačné technológie ako nástroj moderného vzdelávania : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2010. 38 s.
  book

  book

 5. HRABOVSKÁ, Lenka. Znalostný manažment ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2010. 35 s.
  book

  book

 6. MAKOHUSOVÁ, Ľubica. Informačné a komunikačné technológie ako nástroj moderného vzdelávania : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2010. 45 s.
  book

  book

 7. POPADIČOVÁ, Marianna. Motivácia ako faktor formujúci ľudské konanie : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Pötheová. Bratislava, 2010. 41 s.
  book

  book