Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0020496 xkni^"
  1. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika. Workshop. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu) : Košice 12.12.2008. Editori Zuzana Lejková a Tomáš Výrost. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008. CD-ROM. VEGA 1/4604/07. ISBN 978-80-225-2665-4. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
    electonic book

    electonic book

  2. National and regional economics. International conference. National and regional economics VII : international conference proceedings : 1th-3th october, 2008 : Herľany, Slovak Republic. Proceedings editor Vincent Šoltés. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2008. CD-ROM. Available on Internet: <http://www3.ekf.tuke.sk/konfera2008/zbornik/sk/index.htm> ISBN 978-80-553-0084-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
    electonic book

    electonic book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.