Search results

Records found: 38  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0020496 xknid^"
 1. RÁKAYOVÁ, Melánia. Postavenie a význam inkubátorov v systéme podpory malých a stredných podnikov na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lejková. Košice, 2011. 85 s.
  book

  book

 2. STEBNICKÝ, Peter. Cenotvorba ostatných činností vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lejková. Košice, 2011. 59 s.
  book

  book

 3. URBLÍKOVÁ, Katarína. Posúdenie akvizičnej príležitosti v oblasti produkcie kombinovanej výroby elektriny a tepla pre spoločnosť VSE, a. s. : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lejková. Košice, 2011. 69 s.
  book

  book

 4. HAVRILCOVÁ, Lukrécia. Efektívnosť podnikového transformačného procesu vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lejková. Košice, 2011. 91 s.
  book

  book

 5. TÓTHOVÁ, Diana. Statické a dynamické prvky prevádzkovania maloobchodu a možnosti ich zosúladenia : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lejková. Košice, 2011. 79 s.
  book

  book

 6. LEGÁT, Matúš. Efektívnosť podnikového transformačného procesu podniku Regada s. r. o. na úseku zlievareň : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lejková. Košice, 2011. 77 s.
  book

  book

 7. HLINKOVÁ, Lenka. Špecifiká podnikania v prostredí elektronického obchodu : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lejková. Košice, 2011. 70 s.
  book

  book

 8. JAKAB, Lukáš. Perspektívne rastové oblasti podnikania na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Lejková. Košice, 2010. 109 s.
  book

  book

 9. LEHOCKÁ, Romana. Možnosti financovania podniku vo fáze rastu : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Lejková. Košice, 2010. 59 s.
  book

  book

 10. ELIAŠ, Lukáš. Podnikanie v podmienkach chránenej dielne : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Lejková. Košice, 2010. 59 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.