Search results

  1. ZAHORJANOVÁ, Zuzana. Globalizačné trendy vo svetovej ekonomike a možnosti zapojenia sa SR do nich : diplomová práca. Škol. Mária Tokárová. Bratislava, 2010. 67 s.
    book

    book