Search results

Records found: 61  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0023949 xknid^"
 1. CHORVÁTHOVÁ, Simona. Cooperation of Small and Medium Enterprises : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2023. 51 s.
  book

  book

 2. KRAJČÍKOVÁ, Kristína. Združovanie podnikov a vplyv spájania podnikov na vybraný podnik : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2022. 51 s.
  book

  book

 3. NÉMETHOVÁ, Laura. Analýza motivačných nástrojov v podniku pôsobiacom v odvetví kreatívneho a kultúrneho priemyslu : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2022. 51 s.
  book

  book

 4. KARDOŠOVÁ, Bibiána. Rodinné podnikanie ako súčasť podnikania malých a stredných podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2022. 52 s.
  book

  book

 5. DURKOŠOVÁ, Anna. Kooperácia malých a stredných podnikov ako predpoklad konkurenčnej výhody podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2022. 46 s.
  book

  book

 6. JANČOVIČOVÁ, Radka. Špecifiká podnikania v kreatívnom priemysle : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2022. 45 s.
  book

  book

 7. HAHNOVÁ, Karin. Klastre kreatívneho priemyslu a ich vplyv na rozvoj podnikateľského prostredia na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2022. 79 s.
  book

  book

 8. KOŽÍŠKOVÁ, Silvia. Cooperation of Small and Medium Businesses as Precondition of Competitive Advantage of Enterprises : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2022. 49 s.
  book

  book

 9. ŠIMKO, Branislav. Klastre kreatívneho priemyslu a ich vplyv na rozvoj podnikateľského prostredia na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2022. 78 s.
  book

  book

 10. GAJDOSÍK, Rebeka. Family Businesses as a Part of Doing Business of Small and Medium Enterprises, : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2022. 49 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.