Search results

 1. ZÁHORANSKÝ, Dávid. Podnikanie zahraničných osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Mišura. Bratislava, 2011. 48 s.
  book

  book

 2. FIDLUŠOVÁ, Jana. Právne aspekty ochrany medzinárodných investícií : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Mišura. Bratislava, 2011. 37 s.
  book

  book

 3. KUDLÁČOVÁ, Zuzana. Ekonomické a právne aspekty elektronických obchodov : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Mišura. Bratislava, 2010. 58 s.
  book

  book

 4. KURBELOVÁ, Dominika. Spotrebiteľské zmluvy : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Mišura. Bratislava, 2010. 51 s.
  book

  book

 5. MAROŇ, Tomáš. Úloha a postavenie štátnej obchodnej inšpekcie v súčasných podmienkach obchodu : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Mišura. Bratislava, 2010. 56 s.
  book

  book