Search results

  1. GAJDOŠ, Jozef. Potenciál repozitára ako marketingového nástroja inštitúcie. In Sieťovanie vybraných prvkov fakultných štruktúr - interakcia teórie a praxe. odborný workshop. Sieťovanie vybraných prvkov fakultných štruktúr - interakcia teórie a praxe : elektronický zborník príspevkov z odborného workshopu, 28.3.2014 Prešov. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014. ISBN 978-80-8165-046-8, s. [1-5], [CD-ROM]. KEGA 017PU-4/2013.
    article

    article

  2. DUGAS, Jaroslav - FERENCZ, Vojtech - KRIŠTANOVÁ, Anna. Model fakultného komunikačného systému na univerzite ekonomického zamerania. In Sieťovanie vybraných prvkov fakultných štruktúr - interakcia teórie a praxe. odborný workshop. Sieťovanie vybraných prvkov fakultných štruktúr - interakcia teórie a praxe : elektronický zborník príspevkov z odborného workshopu, 28.3.2014 Prešov. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014. ISBN 978-80-8165-046-8, s. [1-10], [CD-ROM]. KEGA 017PU-4/2013.
    article

    article