Search results

 1. DANIELOVÁ, Katarína - LAUKO, Viliam. Vplyv hospodárskej krízy na rodový mzdový rozdiel a nezamestnanosť na Slovensku. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2014. ISSN 1337-9453, 2014, roč. 18, č. 1, s. 24-33.
  article

  article

 2. DANIELOVÁ, Katarína - BLAŽÍK, Tibor. Vybrané problémy vyučovania regionálnej geografie na vysokých školách. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2013. ISSN 1335-9258, 2013, roč. 21, č. 3, s. 82-84.
  article

  article

 3. DANIELOVÁ, Katarína - JONISOVÁ, Veronika. Nigéria - africký obor. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Geo-servis, 2012. ISSN 1335-9258, 2012, roč. 20, č. 4, s. 116-122.
  article

  article

 4. JONISOVÁ, Veronika - DANIELOVÁ, Katarína. Nigéria - otroci, Biafra, ropa. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Geo-servis, 2012. ISSN 1335-9258, 2012, roč. 20, č. 4, s. 123-129.
  article

  article

 5. DANIELOVÁ, Katarína. Malajzia - ostrov, polostrov, tiger. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Geo-servis, 2010. ISSN 1335-9258, 2010, roč. 18, č. 3, s. 84-91.
  article

  article

 6. DANIELOVÁ, Katarína - MALÍKOVÁ, Veronika. Laponsko - Sápmi. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Geo-servis, 2009. ISSN 1335-9258, 2009, roč. 17, č. 3, s. 92-98. VEGA 1/0454/09.
  article

  article

 7. DANIELOVÁ, Katarína - MALÍKOVÁ, Veronika. Laponsko - krajina Sámov. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Geo-servis, 2009. ISSN 1335-9258, 2009, roč. 17, č. 3, s. 99-103. VEGA 1/0454/09.
  article

  article

 8. DANIELOVÁ, Katarína. Indonézia. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Geo-servis, 2008. ISSN 1335-9258, 2008, roč. 16, č. 4, s. 136-143. VEGA 1/3064/06.
  article

  article

 9. DANIELOVÁ, Katarína. Indonézski rebeli - Ačeh, Papua, Timor. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Geo-servis, 2008. ISSN 1335-9258, 2008, roč. 16, č. 4, s. 144-148.
  article

  article