Search results

  1. EÚ v roku 2016 : súhrnná správa o činnosti Európskej únie : uverejnená v súlade s článkom 249 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [elektronický zdroj]. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. online [94 s.]. Available on Internet: <http://dx.doi.org/10.2775/579001> ISBN 978-92-79-62652-4. ISSN 1977-3552.
    electonic book

    electonic book

  2. EU reference scenario 2016 : energy, transport and GHG emissions : trends to 2050 [elektronický zdroj]. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. online [217 s.]. Available on Internet: <http://dx.doi.org/10.2833/001137> ISBN 978-92-79-52374-8.
    electonic book

    electonic book