Search results

 1. STN EN ISO 50001 : Systém energetického manažérstva : požiadavky s návodom na používanie (ISO 50001: 2018). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2020. 56 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. World Energy Outlook 2019. Paris : International Energy Agency (IEA), 2019. 807 s. ISBN 978-92-64-52327-2. ISSN 1026-1141. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. BAYER, Juraj. Vplyv energetickej politiky na konkurencieschopnosť Európskej únie v postkrízovom období : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2018. 144 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. World Energy Outlook 2018. Paris : OECD : IEA, 2018. 643 s. ISBN 978-92-64-06452-2. ISSN 1026-1141. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. OECD Companion to the Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2018. Paris : OECD, 2018. 52 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/energy/oecd-companion-to-the-inventory-of-support-measures-for-fossil-fuels-2018_9789264286061-en> ISBN 978-92-64-28603-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Key figures on Europe. 2017 ed. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 177 s. Statistical books. ISBN 978-92-79-72275-2. ISSN 1830-7892. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. OECD Economic Surveys: Latvia 2017 : September 2017. Volume 2017/4. Paris : OECD, 2017. 138 s. OECD Economic Surveys. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-latvia-2017_eco_surveys-lva-2017-en> ISBN 978-92-64-28119-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. OECD Environmental Performance Reviews: Peru 2017. Paris : OECD, 2017. 311 s. OECD Environmental Performance Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-peru_9789264283138-en> ISBN 978-92-64-28312-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. COAL 2017 : Analysis and Forecasts to 2022. Paris : OECD/IEA, 2017. 144 s. Market Report Series. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/energy/market-report-series-coal-2017_coal_mar-2017-en> ISBN 99789264287563. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. OECD environmental performance reviews: Estonia 2017. Paris : OECD, 2017. 182 s. OECD environmental performance reviews. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-estonia-2017_9789264268241-en> ISBN 978-92-64-26821-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book