Search results

Records found: 51  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0026902 xcla^"
 1. LAZORČÁKOVÁ, Ema - RAJČÁNIOVÁ, Miroslava. Bioeconomy Adaptation to Climate Change: A Case Study of Food Waste in Slovakia. In Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development : International Scientific Journal. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2023. ISSN 1339-3367, 2023, vol. 12, no. 1, s. 18-22.
  article

  article

 2. LUKÁŇOVÁ BALÁK, Lucia. Biologická kvalita kompostu rozmenená na drobné. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 5, s. 14-17.
  article

  article

 3. NOVÁK, Viliam. Fyziologické sucho: definícia, príčiny a následky. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2020. ISSN 0322-886X, 2020, roč. 63, č. 7-8, s. 30-34.
  article

  article

 4. ADÁMKOVÁ, Alena. Odcházejí biopaliva 1. generace na smetiště dějin? In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2019. ISSN 1802-4599, 2019, roč. 13, č. 2, s. 56-57.
  article

  article

 5. FORSTHOFFER, Július. Recyklácia/regenerácia uhlíka ako významný národohospodársky podnet. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2019. ISSN 1802-4599, 2019, roč. 13, č. 2, s. 63-67.
  article

  article

 6. HAUPTVOGL, Juraj - PESZEKI, Tomáš. Energy Production Potential of Wood Biomass from SRC Plantations in Cadastral Area of Nové Zámky. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. ISSN 1336-5452, 2019, roč. 16, č. 1, s. 20-24.
  article

  article

 7. GLOWACKA, Natalia - GADUŠ, Ján - SLOBODNÍK, Ján. Biomass of microalgae as a source of renewable energy. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. ISSN 1336-5452, 2017, roč. 14, č. 1, pp. 24-29.
  article

  article

 8. IZAKOVIČOVÁ, Zita et al. Uplatňovanie konceptu ekosystémových služieb v plánovacej a riadiacej praxi v Slovenskej republike – výsledky projektu OpenNESS na prípadovej štúdii Trnava. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017. ISSN 0044-4863, 2017, roč. 51, č. 4, s. 198-204.
  article

  article

 9. HALUZA, Ivan. Zelené energie naďalej pod striedmym režimom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 13. októbra 2016, roč. 26, č. 41, s. 50-52.
  article

  article

 10. HALUZA, Ivan. Eseťáci chystajú drevársku megainvestíciu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 19. mája 2016, roč. 26, č. 20, s. 30-31.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.