Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0026902 xkni^"
 1. Renewable Energy Sources as Alternative to Primary Energy Sources in Region. International Scientific Conference. Renewable Energy Sources as Alternative to Primary Energy Sources in Region. 1st Edition. Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2019. [258 s.].
  book

  book

 2. Metting Policy Challenges for a Sustainable Bioeconomy. Paris : OECD, 2018. 195 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/policy-challenges-facing-a-sustainable-bioeconomy_9789264292345-en> ISBN 978-92-64-29233-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Enviromentálne účty - Účet materiálových tokov 2010–2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 22 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-608-4.
  electonic book

  electonic book

 4. KOLOŠTA, Stanislav - FLAŠKA, Filip. Priemyselné a bioenergetické lokálne produkčné systémy. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 119 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1254-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. JAŠKA, Juraj. Manažment spracovania bioodpadu v krízových podmienkach : dizertačná práca. Školiteľ: Nadežda Jankelová. Bratislava, 2016. 124 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS: 26220220063. Medzinárodná vedecká konferencia. Zborník vedeckých prác v rámci projektu Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS: 26220220063 : medzinárodná vedecká konferencia a otvorenie centra VVICB - Kapušany pri Prešove : 6.-8.11.2013 Bardejovské Kúpele. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 156 s. ISBN 978-80-225-3820-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 7. GANSER, Daniele. Europa im Erdölrausch : die Folgen einer gefährlichen Abhängigkeit. 3. Aufl. Zürich : Orell Füssli Verlag, 2013. 414 s. ISBN 978-3-280-05474-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Multiplikačný efekt využitia biomasy v regionálnom rozvoji. Medzinárodná vedecká konferencia. Multiplikačný efekt využitia biomasy v regionálnom rozvoji : [zborník príspevkov] : medzinárodná vedecká konferencia : 8.-10.10.2012, Kapušany pri Prešove, Bardejovské Kúpele. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 202 s. ITMS 26220220063. ISBN 978-80-225-3615-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Ukraine 2011 : sector competitiveness strategy. Paris : OECD, 2012. 191 s. Competitiveness and private sector development. ISBN 978-92-64-12878-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. Využitie biomasy v poľnohospodárstve a lesníctve na energetické účely. Medzinárodná vedecká konferencia. Zborník abstraktov z Medzinárodnej vedeckej konferencie Kapušany 2010 = abstracts of proceedings of the International scientific conference Kapušany 2010 : využitie biomasy v poľnohospodárstve a lesníctve na energetické účely = the use biomass in agriculture and forestry for energy purposes : Kapušany 26.-28.10.2010. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 31 s. ISBN 978-80-225-3243-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.