Search results

 1. STRELINGER, Ján. Finding New and Effective Ways in Holding Successful Presentations. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-2 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. ISBN 978-80-8177-058-6, pp. 93-102.
  article

  article

 2. STRELINGER, Ján. How to Teach Vocabulary English Learners in a Modern and Effective Way. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-3 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. ISBN 978-80-8177-062-3, s. 85-90.
  article

  article

 3. KITA, Pavol et al. Inovácia v distribúcií potravín - aspekt geografického informačného systému. In Modelové aspekty marketingovej komunikácie v kontexte na zdravie orientované nákupné správanie : vedecké state. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4644-7, s. 77-95.
  article

  article

 4. STRELINGER, Ján. New and Modern Ways Used in Distance, Classical and e-Learning. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLVI. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. ISBN 978-80-8177-044-9, s. 94-101 online. KEGA 015EU-4/2017.
  article

  article

 5. STRELINGER, Ján et al. Pedagogical Innovation of French Language Teaching as a Tool for Educating Managers in the Context of Internationalization. In Journal of Intercultural Management. - Łódź : Społeczna Akademia Nauk. ISSN 2543-831X, 2018, vol. 10, no. 2, pp. 71-97 online.
  article

  article

 6. KITA, Jaroslav et al. Inovácie v kontexte internacionalizácie vzdelávania. In Prístupy k aktivitám tvorby modelu marketingovej komunikácie : VEGA 1/0066/18 Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4541-9, s. 99-119. VEGA 1/0066/18.
  article

  article

 7. STRELINGER, Ján. Most Common Mistakes Made in Translation of Professional Texts in European Union Documents. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 619-627 CD-ROM.
  article

  article

 8. STRELINGER, Ján. Importance of linguistics in learning and teaching foreign language. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLIV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F Lingua, 2017. ISBN 978-80-8177-036-4, s. 138-143 CD-ROM.
  article

  article

 9. STRELINGER, Ján. Translators in European institutions and the problems they meet with translating professional texts and documents. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLIII. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F Lingua, 2017. ISBN 978-80-8177-035-7, s. 50-58 CD-ROM.
  article

  article

 10. STRELINGER, Ján. Europe and its 2020 strategy challenges and solutions. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2017. ISBN 978-80-8177-040-1, pp. 81-88 online.
  article

  article