Search results

 1. KVAPIL, Roman - DZIVÁKOVÁ, Michaela - RECHTORÍKOVÁ, Gabriela. Všeobecná ruština pre mierne pokročilých II : govorite po-russki? IV. Recenzenti: Dezider Kollár, Katarína Strelková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 117 s. [7,63 AH]. ISBN 978-80-225-4401-6. [Copy count : 12, currently available 6, at library only 3]
  book

  book

 2. DZIVÁKOVÁ, Michaela - VONGREJ, Marián. Celi razvitija tysjačeletija. In Problems and prospects of territories` socio-economic development. International scientific conference. Problems and prospects of territories` socio-economic development : proceedings of the 4th International scientific conference, april 29 - may 3, 2015, Opole, Poland. - Opole : Publishing house WSZiA, 2015. ISBN 978-83-62683-62-8, s. 39-40. ITMS 26240120032.
  article

  article

 3. DZIVÁKOVÁ, Michaela. Jazyková situácia Ukrajiny v historickej perspektíve. In Ukrajinské identity : prednášky o politike, jazykovej situácii, literatúre a umení. - Bratislava : Porta Danubiana, 2015. ISBN 978-80-971479-2-1, s. 41-53.
  article

  article

 4. KVAPIL, Roman - DZIVÁKOVÁ, Michaela - RECHTORÍKOVÁ, Gabriela. Govorite po-russki? I. Recenzenti Dezider Kollár, Katarína Strelková. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 123 s. [4,88 AH]. ISBN 978-80-225-4117-6. [Copy count : 12, currently available 7, at library only 3]
  book

  book

 5. DZIVÁKOVÁ, Michaela. Razvitije kommunikativnoj kompetencii studentov s pomoščju interneta. In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : sbornik naučnych trudov. - Saratov : Povolžskij institut upravlenija im. P. A. Stolypina, 2014. ISBN 978-5-8180-0455-6, s. 113-117.
  article

  article

 6. DZIVÁKOVÁ, Michaela. Ruský jazyk pre mierne pokročilých I. Recenzenti: Dezider Kollár, Katarína Strelková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 97 s. [3,52 AH]. ISBN 978-80-225-4049-0. [Copy count : 12, currently available 5, at library only 3]
  book

  book

 7. DULEBOVÁ, Irina - DZIVÁKOVÁ, Michaela. Razrabotka problematiky associativnych polej v Rossijskoj lingvistike. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2013. ISSN 1338-6743, 2013, roč. 2, č. 3, s. 21-29.
  article

  article

 8. DZIVÁKOVÁ, Michaela. Materiálne didaktické prostriedky pri výučbe odborného jazyka. In Cudzie jazyky v premenách času III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. novembra 2012 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3657-8, s. 159-163 [CD-ROM].
  article

  article

 9. KVAPIL, Roman - DZIVÁKOVÁ, Michaela - RECHTORÍKOVÁ, Gabriela. Ruský jazyk pre začiatočníkov II : govorite po-russki? 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 133 s. [6,19 AH]. ISBN 978-80-225-3585-4. [Copy count : 12, currently available 7, at library only 4]
  book

  book

 10. KVAPIL, Roman - DZIVÁKOVÁ, Michaela - RECHTORÍKOVÁ, Gabriela. Všeobecná ruština pre mierne pokročilých I : govorite po-russki? III. Recenzenti: Dezider Kollár, Katarína Strelková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 122 s. [5,43 AH]. ISBN 978-80-225-3815-2. [Copy count : 12, currently available 7, at library only 4]
  book

  book