Search results

  1. TEMEŠOVÁ, Jana. Ako optimalizovať personálne náklady ? In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 2009. ISSN 1212-690X, 2009, č. 11, s. 8-9.
    article

    article