Search results

 1. CÁR, Mikuláš. Realitný cyklus na Slovensku a jeho špecifiká. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Jún 2016, roč. 24, č. 3, s. 24-30.
  article

  article

 2. KAY, John. Iluzionisti na finančných trhoch. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2015. ISSN 1337-9798, 2015, roč. 7, č. November-december, s. 14-15. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0210054/GW011-0122015_lowres.pdf>
  article

  article

 3. GEVORGYAN, Kristine. Analýza cenových bublin na českém trhu s nemovitostmi. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0572-3043, 2015, roč. 23, č. 5, s. 45-63.
  article

  article

 4. FERENČÍKOVÁ, Soňa - VÍCENOVÁ, Alena. Vplyv finančnej krízy na vývoj medzinárodných fúzií a akvizícií. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 0323-262X, 2014, roč. 43, č. 1, s. 32-44.
  article

  article

 5. SIRŮČEK, Martin - GALEČKA, Ondřej. Cenové bubliny na dlhopisových trzích USA a Japonska. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, December 2013, roč. 6, č. 4, s. 132-146.
  article

  article

 6. KRÁĽ, Miloš. Záchrana eurozóny - ale za akú cenu...? In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2013. ISSN 1336-9857, máj 2013, roč. 7, č. 5, s. 16-17.
  article

  article

 7. MRVA, Adrián. Investičné bubliny a ich vplyv na vývoj ekonomík. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Január, s. 1-8 online. Názov z titulnej obrazovky.
  article

  article

 8. BAČIŠIN, Vladimír. Ekonomická bublina a menová politika. In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz II. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 29. apríl 2013. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2013]. ISBN 978-80-225-3616-5, [S. 1-5] CD-ROM. ITMS 26240120032.
  article

  article

 9. MRVA, Adrián. Investičné bubliny a ich vplyv na vývoj ekonomík. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Máj, s. 1-16 online.
  article

  article

 10. DRUTAROVSKÁ, Jana. Charakteristika ekonomickej bubliny. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2013. ISSN 1337-4990, 2013, roč. 7, č. 2, s. 62-67.
  article

  article