Search results

 1. KOVÁČ, Stanislav. Comovement and Spillover Effect During Crisis : Evidence from Physically Distance Countries. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-60-0, pp. 173-181. VEGA 1/0294/18, VEGA 1/0193/20.
  article

  article

 2. DECK, Cary - SERVÁTKA, Maroš - TUCKER, Steven. Designing Call Auction Institutions to Eliminate Price Bubbles: Is English Dutch the Best? In The American Economic Review. - Nashville : American Economic Association. ISSN 1944-7981, 2020, vol. 2, no. 2, pp. 225-236 online.
  article

  article

 3. MATUŠOVIČOVÁ, Monika - MATUŠOVIČ, Denis. Recovery of the European Asset Management Ten Years After the Financial Crisis. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Ekonomski pregled. - Zagreb : Croatian Economic Association. ISSN 0424-7558, 2019, vol. 70, no. 5, pp. 782-801 online.
  article

  article

 4. KURUCOVÁ, Martina - LACKO, Roman. Vplyv monetárnej politiky Európskej centrálnej banky na dlhové financovanie európskych podnikov. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 242-249 CD-ROM.
  article

  article

 5. KLIMIKOVÁ, Mária - MUCHOVÁ, Martina. Effective corporate governance of financial institutions. - Registrovaný: Web of Science. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4362-0, pp. 154-162.
  article

  article

 6. KLIMIKOVÁ, Mária - MUCHOVÁ, Martina. Effective corporate governance of financial institutions. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. 9th International conference on currency, banking and international finance : challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : conference proceedings : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4284-5, s. [1-9] CD-ROM.
  article

  article

 7. RUBINT, Mária - PILCH, Ctibor. Úvod do psychológie finančného trhu. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, November 2015, roč. 2, č. 11, s. 1-7 online.
  article

  article

 8. IVANOVÁ, Pavlína. Bankový a podnikový sektor a hrozba ďalšej bubliny finančného sektora. In Hospodárske noviny. - Bratislava : MAFRA Slovakia. ISSN 1335-4701, 10.4.2015, [s. 1-4], [1,5 NS], online. Available on Internet: <http://blogy.hnonline.sk/pavlina-ivanova/bankovy-a-podnikovy-sektor-a-hrozba-dalsej-bubliny-financneho-sektora-6-cast>
  article

  article

 9. IVANOVÁ, Pavlína. Virtualizácia a finančný sektor. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, Apríl 2015, roč. 2, č. 4, s. 1-12 online.
  article

  article

 10. DRUTAROVSKÁ, Jana - DUDÁŠ, Tomáš. Potenciálne riziká mimoburzového trhu s derivátmi. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1339-3502, 2015, roč. 10, č. 4, s. 63-77 online.
  article

  article