Search results

Records found: 35  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0033720 xcla^"
 1. MURA, Ladislav. Inovatívne podniky a Start-up iniciatívy. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Ústav manažmentu, priemyslu a digitálneho inžinierstva a Katedra automobilovej výroby, 2021. ISSN 1337-7094, 2021, č. 44, s. 34-38.
  article

  article

 2. ŠUBOVÁ, Nikola - MURA, Ladislav - BULECA, Ján. Determinants of Household Financial Vulnerability: Evidence from Selected EU countries. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2021. ISSN 1212-3609, 2021, roč. 24, č. 3, pp. 186–207.
  article

  article

 3. MURA, Ladislav. Entrepreneurship Internationalization - Case of Slovak Family Business. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 222-226.
  article

  article

 4. BENDA-PROKEINOVÁ, Renata et al. Engel's approach as a tool for estimating consumer behaviour. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 2, pp. 15-29.
  article

  article

 5. MURA, Ladislav et al. Economic Freedom – Classification of its Level and Impact on the Economic Security. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 2464-6733, 2017, vol. 7, no. 2, pp. 154-157.
  article

  article

 6. MURA, Ladislav. Business networking. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. CD-ROM.
  article

  article

 7. ŠIMO, Dušan - MURA, Ladislav - BULECA, Ján. Assessment of milk production competitiveness of the Slovak Republic within the EU-27 countries. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 10, s. 482-492.
  article

  article

 8. MACHOVÁ, Renáta - MURA, Ladislav. Ľudské zdroje ako determinant inovácií. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2015. ISSN 1336-3727, 2015, roč. 13, č. 1, s. 67-78.
  article

  article

 9. MACHOVÁ, Renáta - MURA, Ladislav - BÁLINTOVÁ, Monika. Regionálne nerovnosti v kontexte Východného Slovenska. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014. ISSN 1336-3727, 2014, roč. 12, č. 3, s. 44-55.
  article

  article

 10. ČAPOŠOVÁ, Eva - MURA, Ladislav. Implementácia inovácií vo verejnej správe prostredníctvom manažérstva kvality. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2014. ISSN 1338-5224, 2014, roč. 4, č. 2, s. 51-55.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.