Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0033720 xkni^"
 1. Súčasnosť a perspektívy rodinného podnikania v regiónoch : zborník vedeckých prác. Recenzenti: Barbora Gontkovičová, Michal Fabuš ml. 1. vydanie. Boskovice : Nakladatelství František Šalé - Albert, 2021. 126 s. GAAA č. 5-5/2020. ISBN 978-80-7326-323-2.
  book

  book

 2. Innovative Businesses and Start-ups in Current Business Environment. International Scientific Conference. Innovative Businesses and Start-ups in Current Business Environment : Abstracts Proceedings from International Scientific Conference. Reviewers: Helena Chládková, Tomáš Peráček, Tibor Zsigmond. 1st Edition. Bratislava : Pan-European University, 2021. 41 s. ISBN 978-80-89453-93-1.
  book

  book

 3. Aplikácia princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku : zborník vedeckých prác II z projektu VEGA 1/0705/19. Recenzenti: Alena Kusá, Martina Minárová, Ladislav Mura. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. 195 s. ISBN 978-80-557-1920-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 4. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 267 s. [18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4352-1. [Copy count : 55, currently available 38, at library only 4]
  book

  book

 5. ŠIMO, Dušan - MURA, Ladislav. Manažment organizácií. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 263 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-242-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Manažment organizácií

  book

 6. MINÁROVÁ, Martina - MALÁ, Denisa. Strategický manažment. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2011. 165 s. ISBN 978-80-557-0245-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.