Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0033754 xcla^"
 1. ŠOFRANKOVÁ, Beáta - ŠIRÁ, Elena - KISEĽÁKOVÁ, Dana. The Position of Women in the Digital Area. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 0323-262X, 2023, roč. 52, č. 3, s. 161-183.
  article

  article

 2. ŠOFRANKOVÁ, Beáta et al. Analysis of Relationships between Innovative and Digital Performance of EU-27 Countries. In Journal of Management and Business : Research and Practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2022. ISSN 1339-9381, 2022, vol. 14, no. 2, s. [1-14].
  article

  article

 3. KISEĽÁKOVÁ, Dana - ŠIRÁ, Elena - ŠOFRANKOVÁ, Beáta. Digital Performance in V4 Countries. In Journal of Management and Business : Research and Practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2021. ISSN 1339-9381, 2021, vol. 13, no. 2, s. 1-10.
  article

  article

 4. KISEĽÁKOVÁ, Dana - ŠIRÁ, Elena - ŠOFRANKOVÁ, Beáta. The Ease of Doing Business Index in Selected Countries. In Journal of Management and Business : Research and Practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2019. ISSN 1338-0494, 2019, vol. 11, no. 2, s. 8-14.
  article

  article

 5. KISEĽÁKOVÁ, Dana - ŠIRÁ, Elena - ŠOFRANKOVÁ, Beáta. Does the Government Debt Affect Country`s Competitiveness? In Acta oeconomica Universitatis Selye : international scientific journal. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2019. ISSN 1338-6581, 2019, vol. 8, no. 2, pp. 7-16.
  article

  article

 6. KISEĽÁKOVÁ, Dana - ŠIRÁ, Elena - ŠOFRANKOVÁ, Beáta. The Performance of V4 Countries According To Ease of Doing Business Index. In Acta oeconomica Universitatis Selye : international scientific journal. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2018. ISSN 1338-6581, 2018, vol. 7, no. 2, pp. 71-79.
  article

  article

 7. ŠOFRANKOVÁ, Beáta - KISEĽÁKOVÁ, Dana - HORVÁTHOVÁ, Jarmila. Actual questions of risk Management in models affecting enterprise performance. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 7, s. 644-667.
  article

  article

 8. KISEĽÁKOVÁ, Dana - ŠOFRANKOVÁ, Beáta - ČABINOVÁ, Veronika. Analýza konkurencieschopnosti inovačnej výkonnosti krajín V4. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISSN 1336-8818, 2017, roč. 14, č. 2, s. 31-49.
  article

  article

 9. KISEĽÁKOVÁ, Dana - ŠIRÁ, Elena - ŠOFRANKOVÁ, Beáta. The Performance of Slovakia according to regional competitiveness index. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISSN 1336-8818, 2017, roč. 14, č. 2, s. 23-30.
  article

  article

 10. ŠOFRANKOVÁ, Beáta. Analýza súčasného stavu automobilového priemyslu v EÚ z pohľadu elektromobilov. In Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník z workshopu : 3. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 7. jún 2017, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4391-0, s. [1-11].
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.