Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0033754 xpca^"
 1. VÁLEK, Juraj et al. Daňovníctvo. Recenzovali: Alena Zubaľová, Beáta Šofranková. 2. prepracované a aktualizované vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2023. 384 s. [25,3 AH]. VEGA 1/0679/23. ISBN 978-80-7676-736-2. [Copy count : 25, currently available 21, at library only 2]
  Daňovníctvo

  book

 2. BREZINA, Ivan - ŠOFRANKOVÁ, Beáta. Znižovanie emisií v okružných úlohách. In Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis = international scientific journal. - Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání. ISSN 2336-2561, 2016, č. 1, s. 11-25 online. VEGA 1/0245/15.
  article

  article

 3. BREZINA, Ivan - ŠOFRANKOVÁ, Beáta. Zelená úloha okružných jázd. In Trendy v podnikání 2016. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2016 : recenzovaný sborník příspěvků : mezinárodní vědecká konference, Plzeň, 10.-11.11.2016. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN 978-80-261-0648-7, s. 1-7 CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.