Search results

  1. AIESA 2010 - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010 [elektronický zdroj]. Zostavili Janette Brixová, Martin Blahušiak. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2980-8. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
    book

    book

  2. AIESA 2010 - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010. Zostavenie zborníka Ružena Pardelová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. [36] s. ISBN 978-80-225-2980-8. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
    book

    book