Search results

 1. WÁCLAVOVÁ, Linda. Povinnosti obcí v súvislosti s novelou zákona o slobodnom prístupe k informáciám. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition. ISSN 1337-7523, 2009, č. 1, s. 22-25.
  article

  article

 2. WÁCLAVOVÁ, Linda. Zodpovednosť starostov obcí a primátorov miest za spôsobenú škodu. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 7, s. 22-27.
  article

  article

 3. WÁCLAVOVÁ, Linda. Zodpovednosť obcí za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISSN 1337-7523, 2008, č. 4, s. 23-27.
  article

  article