Search results

  1. ŠIMKOVÁ, Svatava. Prečo chýbajú učebnice angličtiny pre humanitné vedy ? Úvaha o možných príčinách daného stavu. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave konaná pod záštitou Cercles : zborník príspevkov : Bratislava, 24. a 25. júna 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2993-8, s. 201-207.
    article

    article