Search results

 1. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - CHMELÍKOVÁ, Gabriela. Špecifikácia jazykových programov podľa UNIcert LUCE. Editor: Helena Šajgalíková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 78 s. [3,28 AH]. ISBN 978-80-225-4530-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe. Medzinárodná vedecká konferencia. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe V : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 15. a 16. mája 2014. Editori: Helena Šajgalíková, Svatava Šimková ; recenzenti: Ruth Breeze, Patricia Rees ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [149 s., 8,26 AH]. ISBN 978-80-225-3984-5. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe V

  electonic book

 3. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Komunikatívna gramatika angličtiny : kontrastívny prístup. Odborne posúdili Mária Šikolová, Svatava Šimková. 1. vyd. Bratislava : AKTUELL, 2014. 296 s. [11,86 AH]. ISBN 978-80-89153-96-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Komunikatívna gramatika angličtiny

  book

 4. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Ideational Idioms in Written Discourse for the Learner of English. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe. Medzinárodná vedecká konferencia. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe V : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 15. a 16. mája 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3984-5, s. 84-94 CD-ROM.
  article

  article

 5. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe IV. Medzinárodná vedecká konferencia. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe IV : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 24. a 25. mája 2012 [elektronický zdroj]. Editori: Helena Šajgalíková, Svatava Šimková ; recenzenti: Marie Hanzlíková, Zuzana Ondrejová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. CD-ROM [132 s., 6,98 AH]. ISBN 978-80-225-3514-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book