Search results

Records found: 96  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0036711 xknid^"
 1. ŠIMKOVÁ, Diana. Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie : diplomová práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2022. 76 s.
  book

  book

 2. FEDOR, Alexander. Návrh opatrení na zlepšenie nakladania s odpadmi : diplomová práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2022. 83 s.
  book

  book

 3. KARABINOŠ, Ondrej. Indikátory a napĺňanie cieľov Agendy 2030 : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2022. 55 s.
  book

  book

 4. SABOL, Erik. Návrh opatrení na zlepšenie nakladania s odpadom : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2022. 52 s.
  book

  book

 5. SESZTÁK, Lukáš. Manažérstvo výroby vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2022. 66 s.
  book

  book

 6. BAJČIOVÁ, Vladimíra. Zhodnotenie výrobných procesov vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2022. 63 s.
  book

  book

 7. ROHÁČOVÁ, Laura. Rekonštrukcia športového areálu - podnikateľský plán : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2022. 54 s.
  book

  book

 8. NEMCOVÁ, Katarína. Indikátory Agendy 2030 : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2021. 45 s.
  book

  book

 9. ŽÍDKOVÁ, Květa. Aplikácia Industry 4.0 v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2021. 60 s.
  book

  book

 10. VAŠKOVIČOVÁ, Monika. Návrh opatrení na zlepšenie nakladania s odpadmi vo vybranej lokalite : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2021. 50 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.