Search results

Records found: 169  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0036711 xpca^"
 1. BOSÁK, Martin, ml. - BOSÁK, Martin. Zombie firmy na Slovensku. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii V. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii V : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5014-7, s. 4-9.
  article

  article

 2. BOSÁK, Martin - DUGAS, Jaroslav. Napĺňanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja na Slovensku. In „Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU 4/2022“. Medzinárodný vedecký workshop. „Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022“ : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 9. november 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5015-4, s. 4-11. KEGA 035EU-4/2022.
  article

  article

 3. DUGAS, Jaroslav - BOSÁK, Martin. Bariéry inovácií v malých a stredných podnikoch. In „Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU 4/2022“. Medzinárodný vedecký workshop. „Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022“ : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 9. november 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5015-4, s. 19-25. KEGA 035EU-4/2022.
  article

  article

 4. BOSÁK, Martin - ŠIMKOVÁ, Diana. Využitie obnoviteľných zdrojov energie v praxi. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2022. ISSN 1336-7137, 2022, roč. 18, č. 2, s. 13-19. KEGA 035EU-4/2022.
  article

  article

 5. BOSÁK, Martin, ml. - BOSÁK, Martin. Vplyv zombie firiem na ekonomiku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2022. ISSN 1335-9746, 2022, roč. 21, č. 2, s. 28-36.
  article

  article

 6. Almanach absolventov PHF EU 2022 : 70. výročie vzdelávania podnikových ekonómov v Košiciach. Spolupracovali: Martin Bosák, Miriam Mitrová, Lenka Štofová. 1. vydanie. Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. 206 s. [10,35 AH]. ISBN 978-80-8143-321-4.
  book

  book

 7. BOSÁKOVÁ, Diana - BOSÁK, Martin. Vybrané banky v Československu počas Veľkej hospodárskej krízy 1929-1932. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2022 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISBN 978-80-225-4995-0, s. 13-18.
  article

  article

 8. BOSÁK, Martin - DUGAS, Jaroslav - FERENCZ, Vojtech. Udržateľný rozvoj a zdroje energie. Recenzenti: Emília Huttmanová, Branislav Kršák. 1. vydanie. Košice : Gamajun, 2022. 182 s. [9,1 AH]. KEGA 035EU-4/2022. ISBN 978-80-974521-0-0.
  book

  book

 9. SPIRIDONOVA V., Ekaterina - RUZAEVA V., Irina - BOSÁK, Martin. Lean Managment in a Higher Education Institution: Reserves of Resource Saving and Labor Productivity Increase. In ESMGT 2021. International Conference. 1st International Conference on Environmental Sustainability Management and Green Technologies : (ESMGT 2021). - Les Ulis : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2267-1242, pp. [1-7] online.
  article

  article

 10. BOSÁK, Martin - TOKÁROVÁ, Juliána. Optimalizácia podnikových výrobných procesov. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2021. ISSN 1335-9746, 2021, roč. 20, č. 2, s. 7-14 online.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.