Search results

Records found: 150  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0036800 xcla^"
 1. TRAGALOVÁ, Dagmar. Emócie v konflikte. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1336-9849, 2024, roč. 19, č. 3, s. 24-26.
  article

  article

 2. KOSTURKOVÁ, Martina. Kontrafaktové myslenie, celoživotné učenie sa a osobnosť. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1336-9849, 2024, roč. 19, č. 3, s. 12-15.
  article

  article

 3. PETLÁK, Erich. 20 najdôležitejších princípov pre vzdelávanie. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. ISSN 1338-2845, 2024, roč. 5, č. 3, s. 26-27.
  article

  article

 4. ŠTRBOVÁ, Edita. Super Bowl - výnimočná udalosť vo svete športu a zážitkového marketingu. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2024. ISSN 1211-5622, 2024, roč. 29, č. 2, s. 24-25.
  article

  article

 5. HRADÍLEK, Marek. Stavba pyramídy – počiatky teórie motivácie. In Instore : [Slovakia]. - Bratislava : Events & Publishing, 2023. ISSN 1336-2348, 2023, roč. 21, č. 4, s. 22-23.
  article

  article

 6. SOROKOVÁ, Tatiana. Krízová intervencia v školách : agresivita, hostilita, vandalizmus. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 3, s. 26-29.
  article

  article

 7. BABUŠÍK, Martin. FOMO efekt jako významný faktor strachu. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 4, s. 52-53.
  article

  article

 8. JANKŮ, Jan - KUČEROVÁ, Zuzana - DAŘENA, František. Behavioral Insights from Crowdfunding Financing: What Do Social Media Ties, Emotional Cues and Sentiment Tell Us? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2023. ISSN 0013-3035, 2023, roč. 71, č. 2, s. 89-118.
  article

  article

 9. ČUHLOVÁ, Renáta. Senzorický marketing - to je smyslů plné nakupování. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2023. ISSN 1211-5622, 2023, roč. 33, č. 3, s. 10-11.
  article

  article

 10. SAXONBERG, Steven. Fear, Anger, Hope, and Pride: Negative and Positive Emotions in Electoral Behaviour. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2023. ISSN 0049-1225, 2023, roč. 55, č. 2, s. 153-176.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.