Search results

Records found: 86  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0036800 xpca^"
 1. MIGROVÁ, Jana - ČVIRIK, Marián. Vnímanie farieb ako prvok usmerňovanie hospodárskej činnosti spotrebiteľov. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2023. ISSN 2453-9988, 2023, roč. 15, č. 1, s. 53-69. VEGA 1/0354/22.
  article

  article

 2. VUČETIĆ, Miljan et al. Financial Literacy and Psychological Disaster Preparedness: Applicability of Approach Based on Fuzzy Functional Dependencies. - Registrovaný: Scopus. In Information Processing & Management : An International Journal. - Oxford : Elsevier. ISSN 0306-4573, 2022, vol. 59, no. 2, pp. 1-12 online. (2022 - Current Contents). VEGA 1/0466/19.
  article

  article

 3. PILCH, Ctibor. Niektoré emočné odchýlky a racionalita. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2022. ISSN 1336-5711, 2022, roč. 19, č. 3, s. 1-22.
  article

  article

 4. PILCH, Ctibor. K niektorým vybraným zmiešaným odchýlkam. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2022. ISSN 1336-5711, 2022, roč. 19, č. 3, s. 1-11.
  article

  article

 5. JANKELOVÁ, Nadežda. Racionalita a emócie v rozhodovaní manažéra v kontexte neurobiologických poznatkov. In Kde sa nachádza a kam smeruje veda a výskum na Katedre manažmentu FPM EUBA I.. seminár. Kde sa nachádza a kam smeruje veda a výskum na Katedre manažmentu FPM EUBA I. : zborník abstraktov z vedecko-výskumného seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4911-0, s. 12 online. KEGA 0014-EU/21.
  article

  article

 6. PILCH, Ctibor. Ukotvenie a tolerancia k riziku – odchýlky od racionality na finančnom trhu. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18., č. 2, s. [1-10] online.
  article

  article

 7. HULA, Róbert. Možnosti využitia spotrebiteľskej neurovedy v spotrebiteľskom výskume. In MERKÚR 2021. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2021 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4909-7, pp. 69-83 online.
  article

  article

 8. FRANCISTI, Ivan. Šťastie ako pojem v ekonómii – a jeho meranie. In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 2453-9287, 2021, č. 2, s. 31-32 online.
  article

  article

 9. WELSH, Dianne H.B. et al. The Importance of Family Emotional Support in the Well Being of Women in Family Enterprises. In IFERA 2020 Annual Conference. IFERA 2020 Proceedings : Generations to Generations Bridging Past and Future in Family Business. - Santander : IFERA, 2020. ISBN 979-12-200-6730-0, p. 93 online.
  article

  article

 10. PILCH, Ctibor. Risk Tolerance and Anchoring. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 4, s. [1-12] online.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.