Search results

 1. KMEŤ, Vladimír. Key indicators of the successful mergers & acquisitions applied on Hewlett - Packard ‘s acquisition of 3Com. In PEFnet 2012 : research papers : european scientific conference of Ph.D. students : 16th year, november 29th, 2012. - Brno : Publishing centre of the Mendel University in Brno, [2012]. ISBN [978-80-7375-669-7], s. [1-9].
  article

  article

 2. KMEŤ, Vladimír. Fúzie a akvizície ako stratégia multinacionálneho podniku Hewlett-Packard. In Ekonomika, financie a manažment podniku VI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2012. ISBN 978-80-225-3500-7, s. [1-8].
  article

  article

 3. KMEŤ, Vladimír. Fúzie a akvizície v podaní Hewlett-Packard. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-9].
  article

  article

 4. KMEŤ, Vladimír. Multinational enterprises and their investment to ICT market in Slovakia. Recenzoval: Jana Sršňová. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [recenzovaný zborník] : 7. ročník : 12. dubna 2011. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7454-013-4, s. 1-11.
  article

  article

 5. KMEŤ, Vladimír. Key indicators of successful mergers & acquisitions. In PEFnet 2011 : [proceedings from] European scientific conference of Ph.D. students : 15th year, december 1 – 2, 2011. - Brno : Mendel University in Brno, 2011, s. 1-10.
  article

  article

 6. KMEŤ, Vladimír. Hewlett-Packard and Acquisition of 3Com. In Mezinárodní workshop doktorandských prací : [zborník príspevkov] : 25. listopadu 2011. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2011. ISBN 978-80-214-4348-8, s. [1-8].
  article

  article

 7. KMEŤ, Vladimír. Podnikanie dcérskej spoločnosti multinacionálneho podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 6-14.
  article

  article

 8. KMEŤ, Vladimír. Na Slovensku začne predávať nový mobilný výrobca: Huawei U 636 "prekvapenie východu". In MobilMania.sk. - Žilina : CPress Media, a. s., 2006. ISSN 1335-7220. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.mobilmania.sk/clanky/na-slovensku-zacne-predavat-novy-mobilny-vyrobca-huawei-u-636-prekvapenie-z-vychodu/sc-3-a-105990/default.aspx>
  article

  article

 9. KMEŤ, Vladimír. Exkluzívne: Elle No. 1 by Alcatel - Maličkosť pre ženy. In MobilMania.sk [elektronický zdroj]. - Žilina : CPress Media, a. s., 2006. ISSN 1335-7220. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.mobilmania.sk/clanky/exkluzivne-elle-no-1-by-alcatel---malickost-pre-zeny/sc-3-a-106074/default.aspx?showforum=1>
  article

  article

 10. KMEŤ, Vladimír. Exkluzívne: Alcatel OT-E 260 a OT-E 259 - oslovia najmä mladých. In MobilMania.sk [elektronický zdroj]. - Žilina : CPress Media, a. s., 2006. ISSN 1335-7220. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.mobilmania.sk/clanky/exkluzivne-alcatel-ot-e-260-a-ot-e-259----oslovia-najma-mladych/sc-3-a-106135/default.aspx>
  article

  article