Search results

  1. FRAŇO, Peter. Cicero a zdroje stoickej argumentácie v spise Paradoxa stoicorum (Cic. Parad. 20-26). In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 6, s. 472-484.
    article

    article

  2. AL-ABSIOVÁ, Eva. Rodový kontext sociokultúrnych špecifík v procede výučby arabských reálií. In Cudzie jazyky v slovenskom vzdelávacom systéme a politika viacjazyčnosti v Európskej únii : zborník [recenzovaných] príspevkov z vedeckej konferencie. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013. ISBN 978-80-228-2533-7, s. 33-41 CD-ROM.
    article

    article