Search results

 1. BIELIKOVÁ, Marcela. Ľudské práva a práva dieťaťa v kontexte názorov žiakov základných a stredných škôl. 1. vydanie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 59 s. ISBN 978-80-89965-14-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. PÉTIOVÁ, Marianna. Vnímanie extrémizmu a terorizmu z pohľadu žiakov základných a stredných škôl. 1. vydanie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 71 s. ISBN 978-80-89965-15-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. SCHLEICHER, Andreas. Helping our Youngest to Learn and Grow : Policies for Early Learning. Paris : OECD, 2019. 79 s. International Summit on the Teaching Profession. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/educating-our-youngest_9789264313873-en> ISBN 978-92-64-31386-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. PÉTIOVÁ, Marianna. Vnímanie extrémizmu a terorizmu z pohľadu rodičov žiakov základných a stredných škôl. 1. vydanie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018. 47 s. ISBN 978-80-89965-08-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. BIELIKOVÁ, Marcela. Ľudské práva a práva dieťaťa v názoroch rodičov žiakov základných a stredných škôl. 1. vydanie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018. 45 s. ISBN 978-80-89965-07-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. KRAJČÍR, Zdenko - MLSNOVÁ, Jana - SURMAJOVÁ, Žaneta. Zákon o výchove a vzdelávaní : školský zákon : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 588 s. Komentáre. ISBN 978-80-8168-354-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákon o výchove a vzdelávaní

  book

 7. PÉTIOVÁ, Marianna. Šikanovanie v základných a stredných školách. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2015. 59 s. ISBN 978-80-89354-43-6. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. GAJDOŠOVÁ, Eva. Školská psychológia a školský psychológ pre 21. storočie. Žilina : Eurokódex, 2015. 247 s. ISBN 978-80-8155-056-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Školská psychológia a školský psychológ pre 21. storočie

  book

 9. PÉTIOVÁ, Marianna. Pohľad riaditeľov základných a stredných škôl na záškoláctvo a predčasné ukončenie povinnej školskej dochádzky. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2014. 46 s. ISBN 978-80-89354-23-8. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. BIELIKOVÁ, Marcela. Ľudské práva v škole a v rodine. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2013. 61 s. ISBN 978-80-7098-513-7. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book