Search results

  1. CHMELÁROVÁ, Zuzana - BUSTINOVÁ, Ludmila. Vzťah medzi preferovanými životnými cestami a sebaspokojnosťou vysokoškolských študentov. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2005. ISSN 1335-5864, 2005, vol. 16, č. 2, s. 35-40.
    article

    article