Search results

Records found: 36  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0054929 xcla^"
 1. DANESHJO, Naqibullah et al. How Can Arise a Relevant Failure? In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2013. ISSN 2344-2409, 2013, nr. 1, s. 1-7 online.
  article

  article

 2. DANESHJO, Naqibullah. Štúdia konštrukcie modulárnych antropomorfných robotov. In Acta Mechanica Slovaca : International Journal of Engineering. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1339-3073, 2008, vol. 12, no. 2-A, . pp. 147-150 online. VEGA 1/3228/06.
  article

  article

 3. DANESHJO, Naqibullah - SVETLÍK, Jozef. Designing of Modular Robots. - Registrovaný: Web of Science. In SAMI 2008. International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. SAMI 2008 : Proceedings. - Budapest : Budapest Tech, 2008. ISBN 978-1-4244-2106-0, pp. 201-202 online. VEGA 1/3228/06.
  article

  article

 4. DANESHJO, Naqibullah. Robotické zváranie. In Acta Mechanica Slovaca : International Journal of Engineering. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1339-3073, 2008, vol. 12, no. 2-A, . pp. 141-146 online.
  article

  article

 5. SVETLÍK, Jozef - DANESHJO, Naqibullah. Modular Robots in Parallelogram System. - Registrovaný: Web of Science. In SAMI 2008. International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. SAMI 2008 : Proceedings. - Budapest : Budapest Tech, 2008. ISBN 978-1-4244-2106-0, pp. 233-235 online. VEGA 1/3228/06.
  article

  article

 6. DANESHJO, Naqibullah. Modulárne robotické systémy. In Acta Mechanica Slovaca : International Journal of Engineering. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1339-3073, 2008, vol. 12, no. 2-A, . pp. 137-140 online.
  article

  article

 7. SVETLÍK, Jozef - DANESHJO, Naqibullah. Design of Modular Robots. In Transfer 2007. Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi. Transfer 2007. - Trenčín : Digital Graphic, 2007. ISBN 978-80-8075-236-1. ISSN 1336-9695, s. 441-444 online.
  article

  article

 8. DANESHJO, Naqibullah - SVETLÍK, Jozef. Basic Task About Building of Modular Robots. In Transfer 2007. Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi. Transfer 2007. - Trenčín : Digital Graphic, 2007. ISBN 978-80-8075-236-1. ISSN 1336-9695, s. 137-140 online.
  article

  article

 9. HAJDUK, Mikuláš et al. The Design of Structures of Production Systems for E-Production. In Mašinostrojenije i technosfera 21 veka. Mašinostrojenije i technosfera 21 veka : Sbornik trudov 14 meždunarodnoj naučno-techničeskoj konferencii. - Doneck : DonNTU, 2007. ISBN 966-7907-22-8, s. 67-71 online. VEGA 9448.
  article

  article

 10. DANESHJO, Naqibullah. Grafické podporné prostriedky pre projektovanie robotických systémov. In Stretnutie ústavov a katedier výrobnej techniky a robotiky ČR a SR 2006. Konferencia. Stretnutie ústavov a katedier výrobnej techniky a robotiky ČR a SR 2006 : Zborník predstavení katedier a príspevkov účastníkov stretnutia. - Košice : TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2006. ISBN 80-8073-560-3, s.19-22 online.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.