Search results

 1. KOŠNÁR, Richard. Korporátny barter v obodobí krízy : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Šprochová. Bratislava, 2016. 75 s.
  book

  book

 2. JUHÁSZOVÁ, Orsolya. Komparácia systémov riadenia PPP projektov v krajinách V4 : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Šprochová. Bratislava, 2016. 74 s.
  book

  book

 3. IĽAŠOVÁ, Denisa. Európska únia na ceste k cieľu stratégie Európa 2020 : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Šprochová. Bratislava, 2016. 55 s.
  book

  book

 4. IVANKOVÁ, Adriána. Konkurencieschopnosť krajín V4 a ich atraktivita pre prílev PZI : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Šprochová. Bratislava, 2016. 81 s.
  book

  book

 5. ZAHORÁKOVÁ, Natália. Pripravenosť Slovenskej republiky na nadchádzajúce predsedníctvo v Rade EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Šprochová. Bratislava, 2016. 50 s.
  book

  book

 6. KRIŠTOFIČOVÁ, Nicole. Konkurencieschopnosť krajín V4 a ich atraktivita pre prílev PZI : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Šprochová. Bratislava, 2016. 49 s.
  book

  book

 7. KOLMOSOVÁ, Lucia. Trvalo udržateľný rozvoj ako nástroj budovania Corporate Image : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Šprochová. Bratislava, 2015. 42 s.
  book

  book

 8. HORVÁTHOVÁ, Michaela. Význam a dôležitosť prvku Corporate Network v organizácií : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Šprochová. Bratislava, 2015. 42 s.
  book

  book

 9. KIRADŽIEVOVÁ, Soňa. Porovnanie kohéznej politiky EÚ v programovacom období 2007 - 2013 a 2014 - 2020 v podmienkach SR - v spolupraci s BASK : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Šprochová. Bratislava, 2015. 62 s.
  book

  book

 10. MORNÁR, Martin. Vplyv Corporate Communication na nákupné rozhodovanie spotrebiteľov v medzinárodnom podnikaní : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Šprochová. Bratislava, 2014. 58 s.
  book

  book