Search results

Records found: 142  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0062753 xpca^"
 1. KOPČÁKOVÁ, Janka. Specific Business Operations in International Trade. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXII. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 22. medzinárodnej vedeckej konferencie, 08.- 10.03.2023, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5043-7, s. 8.
  article

  article

 2. KOPČÁKOVÁ, Janka. Banking System of the Slovak Republic. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023) : Reviewed Proceeding of Posts from an 21. International Scientific Conference, February 15th - 17th, 2023, Košice - Kaluža. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5044-4, pp. 62-72.
  article

  article

 3. KOPČÁKOVÁ, Janka. Use of Boston Consulting Group (BCG) Analysis. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIII. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIII. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie,19.-21.07.2023, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5090-1, s. 6-7.
  article

  article

 4. POTOMA, Radoslav - KOPČÁKOVÁ, Janka - BOLTUN, Erik. Economic Indicators of Profit and Sales of a Specific Enterprise in the Transformation and Distribution Process in Eastern Slovakia. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5130-4, s. 61-68.
  article

  article

 5. POTOMA, Radoslav - KOPČÁKOVÁ, Janka - BOLTUN, Erik. Basic Economic Indicators of Assets, Liabilities and Total Revenues of a Specific Enterprise in Eastern Slovakia. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIII. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIII. (2023) : Reviewed Proceeding of Contributions from an 23. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5132-8, s. 33-41.
  article

  article

 6. "Obchod a marketing". Vedecký workshop. "Obchod a marketing" : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. Redakčné a zostavovateľské práce: Janka Kopčáková, Katarína Petrovčiková, Jozef Zuzik ; recenzenti: Zuzana Hrabovská, Iryna Reshetnikova. 1. vydanie. Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2023. 109 s. [5,45 AH]. ISBN 978-80-225-5099-4.
  electonic book

  electonic book

 7. GAJDOŠ, Jozef - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Najlepšie krajiny pre digitálnych nomádov. In "Obchod a marketing". Vedecký workshop. "Obchod a marketing" : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2023. ISBN 978-80-225-5099-4, s. 4-8. KEGA 035EU-4/2022.
  article

  article

 8. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Potenciál spolupráce vysokej školy s praxou. In "Obchod a marketing". Vedecký workshop. "Obchod a marketing" : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2023. ISBN 978-80-225-5099-4, s. 9-12. APVV ID 22310006.
  article

  article

 9. KOPČÁKOVÁ, Janka - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Mapovanie zákazníckej cesty v podmienkach tradičného obchodu a online obchodu. In "Obchod a marketing". Vedecký workshop. "Obchod a marketing" : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2023. ISBN 978-80-225-5099-4, s. 13-22.
  article

  article

 10. KOPČÁKOVÁ, Janka - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Analýza top 10 maloobchodov v rámci Slovenskej republiky podľa vybraných ukazovateľov. In "Obchod a marketing". Vedecký workshop. "Obchod a marketing" : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2023. ISBN 978-80-225-5099-4, s. 23-34.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.